Nederlands  Deutsch  English  Francais 

Producten
Winkelwagen

Privacy bij FOLINKIBovendien zijn de door ons ingeschakelde derden verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van FOLINKI verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e mailadres op te slaan. FOLINKI gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de webwinkel, het doen van andere aanbiedingen van FOLINKI.  Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.
Met uw besteling geeft u ons toestemming om u met uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar : info@folinki.nl
Indien je minderjarig bent dien je toestemming aan je ouders te vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid
Folinki is bij het samenstellen van deze website zo zorgvuldig mogelijk met de inhoud omgegaan. Toch kan FOLINKI de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie niet garanderen, (een foutje is menselijk niet waar ) evenals eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is. FOLINKI kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkende prijzen, afbeeldingen en teksten
Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren
© Copyright 2010 FOLINKI . Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van FOLINKI worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax , e-mail ,copieren in welke vorm dan ook, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Folinki :                Folinki bestaat al meer dan 20 jaar.

ORDER:        Bestellen kan via onze site of per mail ( Contact )  
        maar ook per telefoon : 0654344134. 

LEVERING :         Wij doen ons uiterste best om de door u bestelde producten 
       zsm te leveren.

INFORMATIE:        Kan altijd beter heeft u op of aanmerkingen op onze site,
       dan horen we dat graag  (Contact ).

NIET`        Lingerie kan i.v.m. hygiene niet retour worden gezonden 
       Mocht er toch iets zijn neem even contact met ons op . 
Samen komen we er wel uit.

KOMT        onze naam u bekend voor, dat kan Misschien hebt u ons gezien
       op de Kamasutra beurs, of een van de vele andere erotica beurzen in europa.

I        U iets niet duidelijk belt u : 0654344134 of mailt u (Contact
       ons gerust wij zullen uw vraag zsm beantwoorden.        
FOLINKI 
Heeft enkele zeer exclusieve collecties 
o.a. String Bikini , Micro String Bikini, Mini string Bikini ,en natuurlijk ook Mini Strings en Micro Strings
Deze vindt u allemaal in onze Bikini Shop alsmede onze exclusieve Lingerie 

Natuurlijk staat Kwaliteit van o.a. onze String Bikini's en onze andere producten hoog in ons vaandel 
Op deze site kunt u wereldwijd aankopen doen. 

FOLINKI biedt u:    
 Exclusieve artikelen (zoals bv. onze  LOW FIT micro string Bikini , Mini string Bikini , Mini String en Micro String ) 
       waarbij zowel op de prijs als op de kwaliteit is gelet, onze bikini’s / String's Tanga's zijn  dus vooral betaalbaar.
 Levering binnen 2 weken na ontvangst betaling (indien artikel op voorraad is) Meestal binnen 5 werk dagen omdat wij bijna alle artikelen zelf op voorraad hebben. (Zie voorraad systeem in de winkel)
 Uitstekende service .
 De mogelijkheid om 24 uur per dag en 7 dagen in de week te bestellen in onze online shop. 
 NIET in de winkels verkrijgbare  LOW FIT Micro Bikini Micro Strings.
 NIET in de winkels verkrijgbare  LOW FIT Mini string Bikini, Mini Strings and More.
 Uitstekend geschikt voor uw vakantie of als u eens Spanend of gedurfd wilt gaan stappen.
 Wij wensen u dan ook veel koopplezier in onze webwinkel
 En Bent u Tevreden vertel het verder Zo niet vertel het ons (samen vinden we dan waarschijnlijk wel een oplossing)

Privacy Statement

Folinki
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Folinki of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:                  Ruud Frieling
Onderneming:                 Folinki
Bezoekadres:                  van Anrooystraat 136
                                       5343 BE Oss
                                       Nederland
E-mail:                            info@folinki.nl
Telefoonnummer:            +31 (0) 6 54344134
KvK-nummer:                  16077180


Folinki is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Folinki is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Folinki is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Folinki, waaronder http://www.folinki.nl.

Folinki verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Folinki opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Folinki. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Folinki om de overeenkomst uit te voeren.

Folinki gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Folinki altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Door Folinki worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
- voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Folinki altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@folinki.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Folinki gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Folinki, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@folinki.nl.

Het staat Folinki vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Folinki ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Folinki. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Folinki. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Folinki.